Vad är ambitioner?

Vad är ambitioner? Motivation

Ambitioner är drömmar, förhoppningar eller ambitioner att uppnå ett livsmål. De kan ses som övergripande livsmål som kan bidra till att ge en känsla av syfte och riktning.

Även om termen ofta används synonymt med mål finns det några viktiga skillnader. Målen tenderar att backas upp av åtgärder och är ofta inriktade på kort sikt eller en nära framtid.  Aspirationer tenderar att vara mycket mer framtidsinriktade och är ofta mer allmänna.

I den här artikeln diskuteras olika typer av ambitioner, deras inverkan på ditt liv och hur du kan komma fram till ambitioner som hjälper dig att känna dig motiverad att leva ditt liv fullt ut.

Tecken på att du har höga ambitioner

De ambitioner du har kan variera när det gäller vad de handlar om och hur höga de är. Vissa människor har enkla ambitioner som är inriktade på mål som är relativt lätta att uppnå. Andra människor har höga ambitioner som kan fokusera på att uppnå saker som många människor ofta bara drömmer om.

Några tecken på att du har höga ambitioner i livet är t.ex:

 • Dagdrömmar om höga mål.
 • Att alltid tänka på ditt nästa steg framåt för att uppnå dina drömmar.
 • Tänker på den stora bilden.
 • Bedömer dina svagheter för att bli starkare.
 • Arbetar hårt för att bli det absolut bästa du kan bli.
 • Beskrivs som ambitiös eller till och med överpresterande.

Din ambitionsnivå kan vara kopplad till din känsla av självkänsla. Att ha höga mål kan vara motiverande och kan tyda på att du har en stark tro på din förmåga att uppnå dessa ambitioner. Låga mål kan å andra sidan också leda till låga prestationer och kan tyda på bristande självförtroende.

Typer av ambitioner

Forskare menar att det finns två huvudtyper av ambitioner:

 1. Intrinsikala ambitioner är sådana som bidrar till att tillfredsställa psykologiska behov. Dessa mål spelar en viktig roll för att öka en individs välbefinnande.
 2. Extrinsikala strävanden är de som är inriktade på att uppnå ett instrumentellt resultat, t.ex. att bli rik eller berömd. Dessa mål kan ibland skada välbefinnandet och förbruka resurser som ibland är bättre riktade mot intrinsikala strävanden.

Intrinsikala och extrinsikala strävanden är ofta inriktade på vissa gemensamma teman. Nedan beskrivs några olika typer av ambitioner som du kan ha.

Extrinsikala ambitioner

Extrinsika strävanden fokuserar ofta på att uppnå saker som att bli sedd som fysiskt attraktiv, bli rik eller vara populär.

 • Ekonomiska ambitioner: Aspirationer relaterade till pengar är också vanliga, ofta inriktade på att uppnå ett specifikt finansiellt mål (t.ex. ekonomiskt oberoende) eller att tjäna en viss summa pengar.
 • Popularitetsmål: Att vara uppskattad av andra är ett vanligt extrinsiskt mål. Det kan vara centrerat på att bli berömd i stor skala, men det kan också fokusera på att bli populär i en smalare social grupp.

Ekonomiska ambitioner är vanliga, men också ofta kopplade till negativa resultat. Forskning visar att människor som baserar sitt självvärde på ekonomisk framgång är mer benägna att drabbas av stress, ångest och minskad autonomi.

Egentliga ambitioner

Intrinsikala ambitioner är ofta inriktade på saker som att skapa meningsfulla relationer med andra (affiliation), bidra till samhället och världen (generativitet), ha ett gott fysiskt och psykiskt välbefinnande (hälsa) och utvecklas som individ (personlig utveckling).

Exempel på inneboende strävanden är bland annat följande:

 • Sociala strävanden: Sociala ambitioner kan vara inriktade på att göra saker som att skaffa vänner, bygga relationer, arbeta frivilligt för en sak eller göra något för att bidra till ditt samhälle.
 • Familjeambitioner: Aspirationer som är inriktade på familjen kan handla om att göra saker som att inleda ett förhållande, gifta sig och skaffa barn.
 • Förhoppningar om färdigheter: Ibland är aspirationer inriktade på att bli skicklig eller begåvad inom något du är intresserad av. Du kan till exempel sträva efter att bli en begåvad musiker eller konstnär. 

Karriärambitioner kan ofta ha både extrinsiska och intrinsiska element. ”Vilka är dina karriärambitioner?” är en vanlig fråga som du kan få under anställningsintervjuer. Dessa ambitioner är inriktade på saker som att få karriärrelaterade färdigheter, erfarenheter eller prestationer.

Ibland är dessa mål inriktade på yttre faktorer som image eller rikedom, men de kan också vara knutna till personlig utveckling, självkännedom och bidrag till samhället.

En studie visade att strävanden som var inriktade på makt och social anslutning till grupper var extrinsiska strävanden, medan de som var inriktade på önskan om mästerskap och självuttryck var intrinsiska strävanden.

Hur man utvecklar ambitioner

Ibland har människor breda, övergripande ambitioner för sitt liv. Andra har en mycket specifik vision av vad de vill ha. Men det är inte heller ovanligt att människor inte riktigt vet vad de har för ambitioner.

Om du försöker utveckla livsambitioner som kan fungera som en källa till inspiration finns det några saker du kan göra för att se till att den här visionen av ditt liv kommer att ha ett positivt inflytande.

Några saker du kan göra är bland annat följande:

 • Ställ dig själv frågor: Vad är några av de saker som du hoppas kunna uppnå eller uppleva en dag? Vilka är några av de aktiviteter du bedriver som du känner dig mest upphetsad eller passionerad över? Att tänka på dina drömmar eller passioner kan ge dig en fingervisning om vilken typ av saker du kan sträva efter.
 • Ge dig själv tid: Det är viktigt att komma ihåg att även om ambitioner kan vara motiverande och inspirerande behöver du inte pressa dig själv att lista ut allting nu. Ge dig själv i stället möjlighet att lära dig och växa. Prova nya saker, samla information om dig själv och fundera sedan på hur det du har lärt dig kan bidra till dina ambitioner.
 • Jämför inte dig själv med andra: Aspirationer behöver inte vara storslagna eller högtravande för att vara viktiga. Andra människor kanske har mycket höga ambitioner, men det betyder inte att dessa mål är rätt för dig eller ditt liv. I stället bör du fokusera på att hitta ambitioner som hjälper dig att känna dig uppfylld och nöjd i ditt liv.
 • Hitta ditt syfte. Att ta reda på vad som ger ditt liv mening och syfte kan också hjälpa dig att utveckla ambitioner.
 • Prata med en professionell person: Ibland kan brist på ambitioner vara kopplad till ett psykiskt tillstånd som ångest eller depression. Om du har svårt att känna dig motiverad eller har tappat intresset för saker som du brukade tycka om att göra är det viktigt att du pratar med en läkare eller psykolog. Effektiva behandlingar, inklusive medicinering och psykoterapi, kan hjälpa till att lindra sådana symtom. 

Effekter av ambitioner

Dessa långsiktiga personliga mål kan hjälpa dig att göra livsval och engagera dig i vissa beteenden som kan sätta dig på väg mot att uppnå dessa livsambitioner.

En person som till exempel strävar efter att bli läkare kommer att göra utbildningsval under hela sitt liv som kommer att hjälpa honom eller henne att så småningom nå det målet – eller åtminstone förbättra sina chanser att lyckas.

Ambitioner kan också bidra till att ge livet en mening och ett syfte. De kan ge dig något att hoppas på och sikta mot. Även om dessa strävanden ibland kanske mer liknar dagdrömmar ger de en glimt av den typ av liv som du kan hoppas på i framtiden.

Att ha en vision för framtiden kan också hjälpa dig att känna dig mer motiverad och inspirerad. När du har en bild av vad du vill ha i ditt huvud kan det hjälpa dig att hålla fokus på de saker du behöver göra för att i slutändan förverkliga den drömmen.

Att ha ambitioner kan också hjälpa dig att hålla dig på din uppgift och orienterad mot dina mål. Istället för att spendera tid på slöseriåtgärder som inte hjälper dig att komma framåt, kan du genom att arbeta mot dina mål, även om det går långsamt, hålla dina framsteg på rätt spår.

Tips för att nå dina ambitioner

Om du letar efter ett sätt att nå dina ambitioner finns här några tips att tänka på:

 • Arbeta med att bygga upp en självkännedom. Utveckla en starkare förståelse för de saker som är intrinsikaliskt givande. När du arbetar mot mål som uppfyller dina behov kan det hjälpa dig att undvika att jaga efter saker som i slutändan inte tjänar ditt psykologiska välbefinnande.
 • Var öppen för förändring. Alla strävanden blir inte verklighet. Ibland förändras situationerna eller så inser du att den dröm du en gång hade inte längre är något du vill fullfölja. Att vara flexibel och öppen för att byta växel kan hjälpa dig att fortsätta arbeta mot nya mål.
 • Gör det du älskar. Forskning visar att när människor strävar efter mål som de har en inneboende egen motivation att sträva efter har de lättare att hålla ut när det blir svårt.

Potentiella fallgropar

Det är viktigt att inse att ambitioner inte alltid är till hjälp. Några exempel på när de kan vara ohjälpliga eller till och med destruktiva är bland annat:

 • Att sträva efter saker för att de ses som idealiska av samhället eller kulturen, oavsett om dessa saker faktiskt gör dig lycklig eller inte.
 • Att sträva efter saker som är orealistiska eller utanför det möjliga.
 • Att sträva efter saker som skapar konflikter i ditt dagliga liv eller skadar dina relationer med andra människor.

De kan också leda till känslor av besvikelse och sorg när människor misslyckas med att uppnå sina ambitioner. Du kan skydda dig själv genom att försöka behålla en optimistisk inställning och utveckla en stark känsla av motståndskraft.

När en dröm eller ett mål inte blir verklighet kan förmågan att ta sig upp och fortsätta med en positiv inställning hjälpa dig att antingen hitta nya sätt att nå dina mål eller hitta nya mål att sträva efter.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector