Depression är en mycket komplex problematik som nästan alla människor upplever då och då i varierande grad.

Under en depression upplever de flesta en lättare eller mer uttalad påverkan av tankeförmågan.·Några av de vanligaste symtomen man kan få vid en depression är sämre·koncentration och uppmärksamhet, långsammare tempo, svårare att komma igång, förändrade sinnesintryck, minnesproblem och besvär med överblick och planering.

Depressionen gör dig mer sårbar för olika former av stress och påfrestning och kan påverka vardagen på många olika områden, att handla och laga mat, som ·man normalt gör utan problem, kan verka oöverstigligt.