Vad är konsumentpsykologi?

Vad är konsumentpsykologi? Självkännedom

Är du intresserad av varför och hur människor köper vissa produkter och inte andra? Har du någonsin funderat på hur mediernas budskap påverkar en shoppares köpval? Om så är fallet kan du vara intresserad av det växande område som kallas konsumentpsykologi.

Konsumentpsykologi är ett specialområde som studerar hur våra tankar, övertygelser, känslor och uppfattningar påverkar hur vi köper och förhåller oss till varor och tjänster.

En formell definition av området beskriver det som ”studiet av individer, grupper eller organisationer och de processer som de använder för att välja, säkra, använda och göra sig av med produkter, tjänster, upplevelser eller idéer för att tillfredsställa behov och de effekter som dessa processer har på konsumenten och samhället”.

Konsumentpsykologer undersöker hur beslutsprocessen, social övertalning och motivation påverkar varför köpare köper vissa saker men inte andra. I denna översikt över yrket får du veta mer om vad konsumentpsykologer gör och var de arbetar.

Vetenskapen om konsumentbeteende

Enligt Society for Consumer Psychology, division 23 i American Psychological Association, använder konsumentpsykologi ”teoretiska psykologiska metoder för att förstå konsumenter”.

Detta område betraktas ofta som en underspecialitet inom industriell-organisatorisk psykologi och kallas även psykologi för konsumentbeteende eller marknadsföringspsykologi. Konsumentpsykologer studerar en mängd olika ämnen, bland annat:

  • Hur konsumenter väljer företag, produkter och tjänster.
  • De tankeprocesser och känslor som ligger bakom konsumenternas beslut.
  • Hur miljövariabler som vänner, familj, media och kultur påverkar köpbeslut.
  • Vad som motiverar människor att välja en produkt framför en annan.
  • Hur personliga faktorer och individuella skillnader påverkar människors köpbeslut.
  • Vad marknadsförare kan göra för att effektivt nå ut till sina målkunder.

Vad konsumentpsykologer gör

Så vad exakt gör en typisk konsumentpsykolog? Dessa yrkesmän spelar en viktig roll inte bara för att hjälpa företag att förstå vad deras kunder vill ha och behöver, utan också för att hjälpa säljare att marknadsföra och marknadsföra sina produkter och tjänster till köparna.

1. Genomföra marknadsundersökningar

Eftersom företag måste förstå sina konsumenter för att kunna utveckla produkter och marknadsföringskampanjer som tilltalar deras målgrupp, ägnar konsumentpsykologer ofta mycket tid åt att lära sig mer om vad som får köpare att ticka. Detta innebär ofta att man först tar reda på målgruppen för en viss produkt, inklusive kön, ålder och socioekonomisk status hos den typiska köparen.

Därefter kan konsumentpsykologen börja undersöka vilka typer av produkter och marknadsföringsbudskap som tilltalar dessa typer av köpare.

2. Utveckla marknadsföringsmeddelanden

Andra konsumentpsykologer kan fokusera på social marknadsföring, eller hur idéer och budskap sprids bland grupper. Forskare kan vara intresserade av att sprida information om en produkt eller ett viktigt folkhälsobudskap.

Att lära sig hur övertygelser och attityder sprids bland grupper kan hjälpa organisationer att lära sig hur de bättre kan få ut sina budskap och uppmuntra till word-of-mouth-marknadsföring.

3. Forskning om konsumenters attityder och beteenden

Konsumentpsykologer genomför ofta forskning för att lära sig mer om köparnas beteende. Vanliga forskningsmetoder som används av dessa yrkesverksamma är bland annat experiment, telefonundersökningar, fokusgrupper, direkta observationer och frågeformulär.

Chansen är stor att du har deltagit i minst en marknadsundersökningsundersökning i ditt liv. Dessa genomförs ofta per telefon, men de kan också göras online eller via direktreklam. I en undersökning ombeds konsumenterna ofta att beskriva sitt tidigare köpbeteende, faktorer som påverkat deras beslutsfattande och deras framtida köpplaner.

Forskarna samlar också vanligtvis in uppgifter om varje respondents kön, ålder, ras, utbildningshistoria och nuvarande ekonomiska situation. Denna typ av information kan vara mycket användbar eftersom den gör det möjligt för forskare att leta efter mönster och lära sig mer om vem som köper vissa produkter.

Genom att använda en enkät kan forskarna till exempel upptäcka att kvinnor mellan 30 och 45 år som har en hushållsinkomst på mellan 50 000 och 100 000 dollar är mest benägna att köpa en viss produkt eller tjänst. Genom att veta detta kan de sedan börja utforma marknadsföringskampanjer som är inriktade på denna målgrupp.

Utbildningskrav

Vilken typ av utbildning behöver du då om du vill bli konsumentpsykolog? De flesta instegsjobb inom konsumentpsykologi kräver minst en kandidatexamen i psykologi.

Ingångsjobb med en kandidatexamen innebär vanligtvis att planera, genomföra och tolka resultaten av marknadsundersökningskampanjer.

De som är intresserade av mer avancerade befattningar eller av att undervisa på universitetsnivå behöver en magister- eller doktorsexamen inom ett område med anknytning till konsumentpsykologi. Sådana examensalternativ är bland annat allmän psykologi, industriell-organisatorisk psykologi, marknadsföring och konsumentstudier.

Om du är intresserad av att bli konsumentpsykolog:

  • Fokusera på att läsa kurser som bygger upp din förståelse för mänskligt beteende, marknadsföring, socialpsykologi, personlighet och kultur.
  • Ta kurser i reklam och marknadsföring.
  • Ta kurser i experimentella metoder, särskilt experimentell utformning och statistik.

Karriäralternativ

Vilken karriärväg du slutligen väljer beror till stor del på dina intressen och din utbildningsbakgrund. Om du till exempel är intresserad av att bedriva teoretisk forskning och undervisning bör du överväga att ta en doktorsexamen så att du kan undervisa i kurser och bedriva originalforskning vid ett universitet. Om du föredrar att arbeta inom ett område som marknadsundersökningar, reklam eller försäljning kan en kandidatexamen vara tillräcklig.

Andra arbetsalternativ är att agera som konsult för privata företag eller arbeta för statliga myndigheter.

I sådana arbeten kan konsumentpsykologer bli ombedda att utföra ett brett spektrum av arbetsuppgifter, inklusive utveckling av marknadsföringskampanjer, forskning om köptrender, utformning av reklam i sociala medier eller analys av statistik.

Slutord

Att förstå vad som får människor att köpa de saker de gör är mycket mer än en gissningslek. Företag anlitar numera konsumentpsykologer för att vetenskapligt utvärdera kundernas beslut och val. Nästa gång du tittar på en annons eller gör en konsumentundersökning, tänk då på den roll som konsumentpsykologer kan ha spelat i utvecklingen av dessa budskap och frågeformulär.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector