Hur man talar med självförtroende i 6 steg

Hur man lär sig att tala med självförtroende - 6 steg Motivation

Oavsett vilket yrke och vilka arbetsuppgifter du har är det viktigt att du vet hur du talar på ett säkert och effektivt sätt. Din förmåga att vara självsäker när du talar kan hjälpa dig att utmärka dig i din yrkesroll och framtida karriär.

Genom att ta dig tid att undersöka tips som hjälper dig att tala med självförtroende kan du börja öva och förbättra din talförmåga på jobbet. I den här artikeln definierar vi talförmåga, går igenom varför den är viktig, ger tips för att förbättra din talförmåga och diskuterar hur du kan bli mer säker när du talar.

Vad är talförmåga?

Talförmåga är de färdigheter som hjälper människor att interagera med varandra och förmedla budskap. I en professionell miljö använder individer talförmåga när de håller presentationer, träffar kunder, samarbetar med medarbetare eller ställer frågor till överordnade. Här är några exempel på talförmåga:

  • Interpersonell kommunikation: Interpersonell kommunikation är förmågan hos någon att anpassa språket de använder beroende på vem de talar med. Du talar till exempel annorlunda med din närmaste chef än du skulle göra med en kund eller medarbetare.
  • Aktivt lyssnande: Aktivt lyssnande är den process genom vilken personer använder ickeverbala signaler som ögonkontakt, nickande med huvudet, kroppspositionering, anteckningar och leende för att förmedla sitt intresse för talaren. Små verbala gester bidrar också till ett gott aktivt lyssnande. Aktivt lyssnande är viktigt eftersom du kan behöva svara på frågor efter att ha hållit presentationer. Det håller också den andra personen engagerad i samtalet när du förmedlar din uppmärksamhet.
  • Övertalningsförmåga: Övertalningsförmåga är en färdighet där individer motiverar andra människor att delta i en idé eller ett projekt genom att använda språket.
  • Ordförrådsförmåga: Ordkunskap är en viktig färdighet i att tala, eftersom de ord du använder påverkar publikens förståelse och din yrkesmässiga trovärdighet.

Varför är det viktigt att kunna tala?

Det är viktigt att ha en utmärkt talförmåga av flera skäl. Här är några exempel på hur du kan dra nytta av att kunna tala effektivt i en professionell miljö:

  • Förbättrar din anställningsbarhet vid anställningsintervjuer: När du söker jobb kan en utmärkt talförmåga hjälpa dig att framstå som en kvalificerad och vältalig kandidat. Din förmåga att formulera dina idéer och diskutera dina anställningsbara egenskaper hjälper arbetsgivarna att visualisera dig på deras företag. Det hjälper dem också att avgöra om du skulle kunna leda presentationer eller samtala med kunder.
  • Ökar dina chanser att få interna befordringar: Genom att visa god talförmåga på din nuvarande arbetsplats visar du din arbetsgivare att du har förmågan att förmedla idéer och leda presentationer. Detta kan hjälpa dig när du ansöker om fler ledarroller, eller så kan det hjälpa dig att få ett högre ansvar i din nuvarande roll.
  • Inspirerar till förändring och påverkar affärsbeslut: Som yrkesperson kan din förmåga att tala effektivt genom tydlig kommunikation och övertygande språk påverka din framgång på jobbet. Detta beror på att du vet hur du ska använda talet för att förmedla idéer till andra och uppmuntra dem att se de potentiella fördelarna med dina idéer.
  • Hjälper dig att främja positiva relationer på arbetsplatsen: Talförmåga är också viktig eftersom den hjälper dig att föra samtal med dina medarbetare. Genom att göra detta kan du skapa meningsfulla förbindelser med dem som förbättrar teamworkaktiviteter och arbetsplatskulturen.
  • Förebygger missförstånd genom tydlighet och språk: Att förstå hur man talar effektivt hjälper dig att formulera frågor och svar på ett sätt som är lätt att förstå. Detta säkerställer ytterligare att du och dina medarbetare upprätthåller ett produktivt arbetsflöde.

Hur man talar med självförtroende

Du måste kunna tala med självförtroende oavsett om du försöker övertyga en kund att förnya sitt kontrakt, övertyga en överordnad att stödja din idé eller hålla en arbetspresentation. Gå igenom de här stegen för att avgöra hur du kan bli mer självsäker när du talar:

1. Acceptera dina svagheter

Om du vill bli mer säker på att tala inför grupper eller uttrycka dina idéer måste du först omfamna dina svagheter. Detta innebär att du måste vara okej med att göra misstag och lära dig av dem. Genom att göra detta kan du minska dina bekymmer och långsamt förbättra ditt självförtroende när du talar på arbetsplatsen.

2. Ge dig själv tid att förbereda vad du ska säga

Oavsett om du måste hålla en presentation eller om du vill presentera en idé för en överordnad, kan det hjälpa dig att få mer självförtroende om du ger dig själv tillräckligt med tid för att öva och tänka på ditt budskap. För att göra detta kan du skriva ner dina idéer, skapa en översikt och repetera din presentation några olika gånger.

3. Håll ögonkontakt

Att hålla ögonkontakt med publiken kan hjälpa till att förmedla ditt självförtroende, även om du är nervös. När du talar inför stora grupper på möten eller evenemang, ta ögonkontakt med några olika personer för att visa att du fokuserar på hela publiken. Du kan också fokusera på väggen direkt bakom din publik för att hjälpa dig att koncentrera dig. När du talar med en person, balansera ögonkontakten med korta pauser.

4. Begränsa antalet frågor du ställer

När du presenterar en idé eller håller en presentation kan du förmedla självförtroende genom att avstå från att omvandla definitiva uttalanden till frågor. Att till exempel säga ”Vi skulle kunna byta distributionskanaler, kanske?” framstår som obeslutsamt. Säg i stället: ”Vi bör byta distributionskanaler för att sänka de grossistrelaterade kostnaderna”.

5. Låt den andra personen inleda samtalet i tysta stunder.

Under samtal kan du känna ett behov av att tala under tysta stunder. Detta kan dock leda till att du säger något som inte har med ditt ursprungliga budskap eller din ursprungliga idé att göra. Därför måste du öva dig på att vara okej med tysta stunder efter att du har talat. Detta får också din publik att bidra till samtalet.

6. Var dig själv

Att låta din personlighet komma fram är en viktig del av att vara säker när du talar. Det bidrar också till att samtalen flyter naturligt, och det kan hjälpa din publik att få kontakt med dig när du håller presentationer.

Tips för att förbättra din talförmåga

Det finns en rad olika sätt att förbättra din talförmåga på arbetsplatsen. Gå igenom de här tipsen för att förbättra din talförmåga.

Sätt upp små mål i början

Att utveckla utmärkta talförmågor kräver tid, precis som goda vanor. Att börja med att sätta upp konkreta mål hjälper dig att hålla dig motiverad och gör att du kan skapa en stark grund för din färdighetsutveckling. Exempel på små mål är att hålla ögonkontakt under en konversation varje dag eller att fråga en arbetskamrat om han eller hon behöver ytterligare förtydliganden om något du sagt.

Utöka ditt ordförråd

Att använda rätt ordförrådsord påverkar hur publiken tolkar innebörden av ditt budskap och om de håller med om det. Därför är det viktigt att du tänker på vilka ord du använder när du håller presentationer, talar med kunder eller erbjuder affärsidéer. Undersök effektiva ord i affärsverksamhetens vokabulär och försök att införliva dem i ditt tal för att se hur din publik reagerar på dem. Några exempel på affärsvokabulärord är prioritera, effektivisera, vinst, fördela eller genomföra.

Be om feedback

Feedback är ett effektivt sätt att identifiera vilka områden du behöver förbättra dina talkunskaper. När du har gjort en presentation under ett möte kan du till exempel skicka ett e-postmeddelande till din närmaste chef och fråga om de har någon konstruktiv feedback att ge. Du kan också fråga dina arbetskamrater. Detta hjälper dig att fastställa ett eller flera sätt att förbättra ditt talande inför nästa presentation.

Anmäl dig som volontär för att leda presentationer vid möten

Det bästa sättet att förbättra din talförmåga är att öva. Utnyttja därför tillfällen till offentliga tal för att få mer självförtroende och talstrategier. Detta kan du göra genom att tala direkt med din chef eller handledare så att de förstår dina mål.

Ta pauser om du inte är säker på vad du ska säga.

Oavsett om du håller en presentation eller har ett enskilt samtal måste du se till att samla dina tankar så att du kan leverera ett tydligt budskap. Om du glömmer vad du vill säga kan du vara ärlig mot din publik och använda en fras som ”Låt mig tänka på hur jag ska formulera det här bättre” eller ”Låt mig tänka på ett exempel”. Detta ger dig tid att tänka efter och visar att du vill leverera ett tydligt och kortfattat budskap.

Gå en kurs i kommunikation på nätet

Det finns en mängd olika onlinekurser som hjälper yrkesverksamma att utveckla färdigheter i att tala inför publik och lära sig hur man kommunicerar effektivt i en affärsmiljö. Du kan genomföra dessa kurser i din egen takt och få en kommunikationscertifiering för att förbättra ditt CV.

Öva på att föra samtal med människor under hela dagen

Övning är en viktig del av att utveckla utmärkta talförmågor. Genom att inleda samtal kan du få självförtroende och utveckla bättre metoder för att tala med andra. Det kan till exempel handla om att öva på din förmåga att lyssna aktivt eller att använda ordförrådsord.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector