VÄLKOMMEN TILL PSYKOLOG LALLERSTEDT

Ångest, oro och obehagliga känslor berättar för oss att något i livet är fel och
behöver förändras. Samtalsterapi ger dig en möjlighet att öppna upp för en förändring.
Göra dig fri från känslor, tankar och vanor som har orsakat dig många problem i ditt förflutna.

Om mig

Jag heter Christer Lallerstedt och är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykologisk behandling och psykoterapi i mer än 25 år. Jag erbjuder psykoterapeutiska samtal om du lider av exempelvis stress, nedstämdhet, panikångest eller fobier.  Det är också vanligt att klienter som kommer till mig har varit med om kriser, skilsmässor, sömnproblem eller olika destruktiva beteenden.

Genom samtalsterapi kan vi tillsammans stärka din självkänsla, öka din acceptans och så småningom kommer du att känna en större tillförsikt till dig själv. Efter en tid kommer du att upptäcka hur du blir lugnare och att du påverkas mindre av negativa tankar. Börjar du arbeta med dina problem så förändras du och utvecklas.

Vill du veta mer om mina tjänster? Kontakta mig!

Om samtalsterapi

Samtalsterapi stärker din självkänsla, ökar din acceptans och du kommer mer och mer känna en alltmer större tillförsikt, upptäcka hur du blir lugnare, vara mer i samklang med dina tankar. Du utvecklas och förändras när du börjar arbeta på att lösa dina problem.

Samtalsterapi hjälper vid stress, smärta, nedstämdhet, depression, oro, ångest, panikångest, fobier, relationsproblem, kriser, skilsmässa, sorg, låg självkänsla, dåligt självförtroende, sömnproblem, oönskade och självdestruktiva beteenden, stöd i samband med utsättande av psykofarmaka, mm.

Så hur tar man itu med sin livssituation? Man måste börja lösa sina problem istället för att fly från dem. Vilket problem ska man då börja med? Det man själv upplever som mest angeläget just nu

Vill du bli av med din ångest?

Ångest är många olika saker. Alla känner vi igen den normala nervositeten inför ett prov, eller den plötsliga rädslan som sköljer över oss när en olycka är på väg att hända – en ångest som skärper koncentrationsförmågan och handlingskraften. Men det finns också den irrationella ångesten, som inte beror på ett verkligt hot. En ångest som vare sig utvecklar eller skyddar, utan som tvärtemot hämmar och isolerar den som drabbas. Begränsar ångesten din vardag? Hos mig kan du få samtalsterapi för att lära dig mer om ångesten, vad som utlöser den och hur vi tillsammans kan arbeta med den.

Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla situationer och är en överlevnadsfunktion som evolutionen har gett oss. Ångest kan ha varierande intensitet, från diffus oro till starka kroppsliga symtom eller panikkänslor där det kan kännas som att du ska svimma. Det är otroligt vanligt och är en del av att vara människa. Dessa oroliga rädslor kan tyckas irrationella, men de har makten att känslomässigt överskölja oss och förändra hela vår kroppsliga uppfattning på ett ögonblick. Ångest som kommer plötsligt och oväntat intensivt kallas för panikångest. Vanliga symptom är att hjärtat slår ovanligt snabbt, man får svårt att andas, känner ett tryck över bröstet och blir svimfärdig. Det är inte farligt men kan vara mycket obehagligt.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal djupverkande behandlingsmetoder, men ordet syftar även på ett förändrat medvetandetillstånd eller trans. I hypnos är du vaken, medveten och fullt kapabel att samtala om eller avbryta det som händer. Det är vanligt att man upplever att man kommer nära sitt allra innersta, där man får kontakt med sitt mest intima och personliga jag. Genom att guida någon in i ett förändrat medvetandetillstånd, öppnar det medvetandet och ger personen en större tillgång till sina känslor, minnen och behov.

Är du intresserad av samtalsterapi?

Välkommen att kontakta mig för fri rådgivning där vi tillsammans kan diskutera angående hur du skulle kunna få hjälp med dina problem och vilken förändring det är du vill uppnå. Jag försöker ha korta väntetider och jag återkopplar snarast.

Du kan även boka en ledig tid här: Bokadirekt.se

Instagram