Psykolog Lallerstedt online

Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi


+46 706980472
 epost@psykologlallerstedt.se
 www.facebook.com
twitter.com/yourcontact

Erfarenhet

Jag heter Christer Lallerstedt och jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykologisk behandling och psykoterapi i mer än 25 år, med ångest, depression, fobier och trauma.

Min grundutbildning är psykodynamisk men jag arbetar även med andra inriktningar som kognitiv beteendeterapi (KBT)och klinisk hypnos.

Jag är certifierad emdr- och hypnosterapeut och är utbildad i ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) som är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi.

 

Jag erbjuder olika former av psykoterapi som affektfokuserad terapi, traumabehandling, klinisk hypnos och kognitiv beteendeterapi som hjälper dig att nå insikt om orsaker till ångest, oro, tvång och andra symtom.

Hos mig kan du få samtalsterapi för att lära dig mer om ångesten, vad som utlöser den och hur vi tillsammans kan arbeta med den.

Så här jobbar jag

Det är vanligt att klienter som kommer till mig har varit med om kriser, svåra trauman, skilsmässor, sömnproblem eller har olika destruktiva beteenden som plågar dem.

Genom samtalsterapi kan vi tillsammans stärka din självkänsla, öka din acceptans och så småningom kommer du känna en större tillförsikt till dig själv. Efter en tid kommer du att upptäcka hur du blir lugnare och hur du påverkas mindre av negativa tankar.

Börjar du arbeta med dina problem så förändras du och du utvecklas.

 
 

Utbildning

Terapi

Communication
Self-motivation
Conflict Resolution
Creativity
Prioritization
Leadership
Time Management
Adaptability

Kontakt

Sociala media

www.facebook.com/yourcontact
www.tweeter.com/yourcontact

e-post

epost@psykologlallerstedt.se

Kontakta mig

© Copyright Psykolog Lallerstedt online