Ångest tar en stor plats i många människors liv. Ångest är många olika saker och alla känner vi igen den normala ängslan inför ett prov eller den rädsla som sköljer över oss när en plötslig olycka är på väg att hända - en ångest som skärper koncentrationsförmågan och handlingskraften.

Men det finns också den irrationella ångesten, som inte beror på ett verkligt hot utan är skapad av våra föreställningar. En ångest som vare sig utvecklar eller skyddar, utan som tvärtemot begränsar, hämmar och isolerar den som drabbas.

Vad är ångest

Enligt min erfarenhet är ångest en mycket missförstådd aspekt av att vara en människa. Ångest och känslor av panik är förvånansvärt vanligt och har funnits i många tusen år. Dessa oroliga känslor och rädslor kan tyckas så irrationellt, men de har makten att känslomässigt överskölja oss och förändra hela vår fysiologi i ett ögonblick.

Tankar är möjliga att påverka och kontrollera, vilken kan vara svårt att tro på för en som lider av mycket ältande.