Legitimerade psykologer som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn. En klient som inte är nöjd med den behandling hen har fått av en legitimerad psykolog kan vända sig till Socialstyrelsen med klagomål. 

Alla legitimerade psykologer ska enligt lag ha en patientförsäkring som täcker ersättning för behandlingsskador enligt patientskadelagen. En klient som anser sig ha rätt till sådan ersättning kan vända sig till det försäkringsbolag där psykologen har tecknat sin patientförsäkring. Min patientförsäkran har jag genom Psykologförbundet.