En psykolog är specialist inom området psykologi genom en universitetsutbildning på fem år där man läser mest psykologi men även en del pedagogik och sociologi. Efter utbildningen praktiserar man i ett år under handledning av en erfaren psykolog. Därefter erhålles legitimation som berättigar till att självständigt utföra kliniska arbete som psykolog.

Specialist i klinisk psykologi

Klinisk psykologi är den del av psykologin som handlar om förståelse och förklaring av psykiska problem och svårigheter. Specialister i klinisk psykologi finns inom olika delområden som bl a barn- och ungdomspsykologi, vuxenpsykologi, neuropsykologi och psykologisk behandling och psykoterapi. 

En specialist i klinisk psykologi arbetar bl a med att förebygga, bota och lindra människors lidande och ohälsa genom olika former av psykologisk behandling.