Jag heter Christer Lallerstedt och jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi och jag har min psykologverksamhet på Holländargatan 23 mitt i centrala Stockholm.

 

Jag har arbetat med psykologisk behandling och psykoterapi i mer än 25 år som ångest, depression, fobier och traumafokuserad terapi med EMDR (Eye-Movement Desensitization Reprocessing).

 

Jag har en psykodynamisk grundutbildning men arbetar även med andra inriktningar som kognitiv beteendeterapi och klinisk hypnos.

 

Jag är certifierad emdr-terapeut och hypnosterapeut och utbildad i ISTDP(Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) som är en psykodynamisk korttidsterapi.