Hypnos ger Dig ett redskap för att nå insikt om orsaker till ångest, oro, tvång och andra symtom. I hypnos använder man också beteendeförändrande och symtombemästrande inslag i de fall de är lämpliga.

Man kan använda hypnos för att lindra ångest eller sömnproblem och samtidigt utforska underliggande orsaker. En rökare eller matmissbrukare kan få hjälp att utforska vilka omedvetna krafter som döljer sig under missbruket, samtidigt kan det hjälpa personen att mentalt stärka motivationen till sundare vanor.

Hypnostillståndet gör terapin mer intensiv än enbart samtal, och terapeuten kan stärka klientens självkänsla och tillit till sin egen förmåga, frigöra låsningar och möjliggöra utveckling.