Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också för att beteckna ett förändrat medvetandetillstånd eller trans. Tillståndet som sådant kan kännas igen från andra sammanhang som mental träning, yoga, meditation, mindfulness e t c.

I hypnos är Du vaken, medveten och Du är fullt kapabel att påverka, samtala om eller avbryta det som händer. Det är vanligt att man upplever att man kommer väldigt nära sitt allra innersta, i kontakt med sitt mest privata jag. 

Nyttan med att guida någon in i ett förändrat medvetandetillstånd är att det öppnar Ditt medvetande, ger Dig en större tillgång till Dina personliga känslor, minnen och behov. Även önskvärda men nedtryckta eller hämmade egenskaper, känslor, tankar och beteenden kan lockas fram betydligt snabbare med hypnos än i traditionell samtalsterapi.