Hypnos ger Dig ett redskap för att nå insikt om orsaker till ångest, oro, tvång och andra symtom. I hypnos använder man också beteendeförändrande och symtombemästrande inslag i de fall de är lämpliga.

Man kan använda hypnos för att lindra ångest eller sömnproblem och samtidigt utforska underliggande orsaker. En rökare eller matmissbrukare kan få hjälp att utforska vilka omedvetna krafter som döljer sig under missbruket, samtidigt kan det hjälpa personen att mentalt stärka motivationen till sundare vanor.

Hypnostillståndet gör terapin mer intensiv än enbart samtal, och terapeuten kan stärka klientens självkänsla och tillit till sin egen förmåga, frigöra låsningar och möjliggöra utveckling.

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också för att beteckna ett förändrat medvetandetillstånd eller trans. Tillståndet som sådant kan kännas igen från andra sammanhang som mental träning, yoga, meditation, mindfulness e t c.

All hypnos är en form av självhypnos

En hypnosbehandling ger dig en möjlighet att finna ett eget tillvägagångsätt att komma ner i hypnos.·Det går till så att du får lära dig en viss induktionsmetod som du tyst upprepar för dig själv och använder när du är hemma eller på en annan lämplig plats.·När du väl lärt dig att själv gå ner i hypnos kan hela händelseförloppet förkortas och kopplas till en utlösande signal.

 Varje människa kan lära sig självhypnos och förmågan finns säkert inbyggt hos dig men som de flesta andra kan du behöva profesionell hjälp för att komma igång.·Vi människor går ofta in i spontana hypnotiska tillstånd och utsätter oss hela tiden för suggestiv påverkan från oss själva eller av omgivningen.

 Självhypnos ökar känslan av självkontroll. Vill du arbeta i lugn och ro och i din egen takt kan du använda dig av en inspelad vägledning. Jag har mångårig erfarenhet av hypnosbehandling och kan erbjuda personligt inriktade träningsprogram till dig.

Så här kan du använda självhypnos

 

   * Stärka självförtroendet och självkänslan.

   * Få redskap för att finna läkning och ett inre lugn.

   * Förbereda dig inför ett föredrag eller framträdande.

   * Få ökad medvetenhet om spänningar, både fysiska och psykiska.

   * Förebygga och avhjälpa stress och ovanor, samt fysisk och psykisk ohälsa.