I EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som också kan kallas för ögonrörelseterapi utforskar du dina egna föreställningar om det förflutna, nuet och framtiden under ett tillstånd av delad uppmärksamhet, det vill säga du är i ditt inre både här och nu och där och då.

Du föreställer dig en minnesbild av en svår eller störande livshändelse samtidigt som du koncentrerar dig på dina tankar och dina känslor, alltmedan du med dina ögon och din blick följer rörelser från höger sida till vänster sida.

Svåra livshändelser väcker oro och starka ångestkänslor och proceduren med ögonrörelser upprepas tills oron och ångestnivån sjunker.

EMDR-behandlingen stimulerar din egen självläkningsförmåga att bearbeta störande livserfarenheter och uppnå en mer adaptiv lösning som strävar mot mer positiva känslor och tankar.