I EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som också kan kallas för ögonrörelseterapi utforskar du dina egna föreställningar om det förflutna, nuet och framtiden under ett tillstånd av delad uppmärksamhet, det vill säga du är i ditt inre både här och nu och där och då.